Samlet eksperter for å drive oppdrett på land

Med konsesjon i boks rigger Salfjord seg for å bygge et imponerende landbasert oppdrettsanlegg i Aure kommune på Nordmøre. Før driftstillatelsen ble en etablerte selskapet et sterkt tverrfaglig team som nå skal lede an i en avgjørende kapitalinnhenting.

Tar i bruk kraftig UV-stråling for å optimalisere biosikkerhet

På Tjeldbergodden i Aure kommune på Nord-Vestlandet har Salfjord fått konsesjon til å etablere et av Norges største landbaserte oppdrettsanlegg. Etter planen vil selskapet kunne fylle de første karene med fisk i 2026, og Salfjord har allerede nå lagt ambisjonene høyt for biosikkerhet i anlegget.