Salfjord skal bygge landbasert oppdrettsanlegg på Tjeldbergodden – nestor fra finans- og oppdrettsnæringene blir ny styreleder

Dato

Oppdrettsselskapet Salfjord AS har fått inn Jan Harald Hauvik som ny styreleder. Hauvik bringer med seg lang erfaring fra både oppdrett, brønnbåt- og finansbransjen, og skal lede Salfjord inn i en oppkapitaliseringsfase.

Torsdag 20. juni ble det avholdt generalforsamling i oppdrettsselskapet Salfjord. Selskapet har som mål å bli en verdensledende aktør innenfor oppdrett av laks og ørret, og skal bygge et landbasert anlegg på Tjeldbergodden i Aure kommune, med produksjon opp til 36.500 tonn fisk per år. Dette tilsvarer 500.000 laksemåltider hver dag, året rundt. Nå har selskapet hentet inn industrinestor Jan Harald Hauvik som ny styreleder.

–Jeg er strålende fornøyd med å ha fått Jan Harald på laget, forteller en begeistret daglig leder, Hans Ramsvik.

Salfjord har som mål å utvikle verdens mest pålitelige oppdrettsanlegg, gjennom fokus på fiskevelferd, biologi, utprøvd vannteknologi, industriell prosesskontroll, digital tvilling teknologi og moderne risikostyring.

–Salfjord blir en av de største næringsetableringene i regionen på lang tid og Jan Harald bringer med seg komplementær kompetanse til styret som vil styrke Salfjord i det videre arbeidet, sier Ramsvik.

Landbasert imponerer
Hauvik er hentet inn av god grunn. Han har lang erfaring fra sjømatbransjen, og har innehatt flere lederroller i både brønnbåt- og havbruksnæringen. Som tidligere styreleder i Brønnbåteiernes forening bringer han også med seg et stort, bransjetungt nettverk.

Hauvik forteller selv at det var lokaliteten og teknologien som skal benyttes hos Salfjord som vekket interessen hans. Han referer spesielt til den hybride gjennomstrømmingsteknologien som også brukes hos andre landbaserte aktører og i moderne brønnbåter.

–Salfjords anlegg blir som en topp-moderne og avansert brønnbåt, bare på land, forteller han.

Teknologien er allerede gjennomtestet og utprøvd, og Hauvik påpeker at resultatene en ser hos blant annet Salmon Evolution burde vekke interessen hos mulige investorer.

–Jeg er dypt imponert over det jeg har sett hos aktører som bruker hybrid gjennomstrømmingsteknologi. De kan levere topp fiskevelferd, og noe av den beste fisken jeg har sett i løpet av de 30 årene jeg har vært i bransjen.

Potensialet i prosjektet betviler han ikke:

–Jeg er overbevist om at landbasert lakseoppdrett er en del av fremtidens sjømatnæring, og med en hybrid gjennomstrømmingsteknologi som er godt testet og utprøvd er risikoen betydelig redusert. Det å få være med å utvikle Salfjord sitt anlegg på Tjeldbergodden, ser jeg derfor frem til.

Skal hente kapital
I tillegg til industriell erfaring og kompetanse, bringer Hauvik også med seg mer enn 20 års erfaring fra finansbransjen. Herunder som konsernansvarlig for sjømat i Nordea, og som rådgiver i sjømatsatsingen til Sparebank 1 Markets.

For Salfjord, som planlegger oppkapitalisering i flere faser fremover, er dette svært viktig kompetanse. Det skal etter planen hentes inn beløp i hundremillionersklassen i første fase, og arbeidet med kapitalinnhentingen vil være førsteprioritet hos styret fremover.

–Prosjektet er svært godt gjennomarbeidet, og fokuset i styrearbeidet fremover er å bygge organisasjon, og sikre at vi har finansering til å realisere prosjektet, sier Hauvik.

–Her ser jeg frem til å bidra, forteller han.

Nytt heat
Hauvik tiltrådde vervet etter generalforsamlingen 20. juni.

–Jan Harald har vært med å finansiere opp store industriprosjekter tidligere. Det blir en styrke for Salfjord i arbeidet fremover, forteller valgkomiteen, bestående av Lars Ivar Melland, Finn Backer og Hans Ramsvik.

Det er også andre endringer i styret. Birgit Hjelen, som har vært med på utviklingen av Salfjord sider oppstart, går nå over i en rådgivende rolle.

–Birgit har vært svært viktig for oss, og vi er glade for at hun vil fortsette å støtte daglig leder og styret i den videre prosessen, forteller Ramsvik.

Hauvik avslutter med å si at han er klar for å ta fatt på arbeidet:

–Det er gjort en kjempejobb i selskapet allerede, og jeg gleder meg til å ta over stafettpinnen i neste heat, avslutter han.