Samlet eksperter for å drive oppdrett på land

Dato

Med konsesjon i boks rigger Salfjord seg for å bygge et imponerende landbasert oppdrettsanlegg i Aure kommune på Nordmøre. Før driftstillatelsen ble en etablerte selskapet et sterkt tverrfaglig team som nå skal lede an i en avgjørende kapitalinnhenting.

– Styret har vært en svært viktig faktor til nå, og vil definitivt spille en avgjørende rolle fremover, sier daglig leder Hans Ramsvik.

Siden etableringen i 2018 har Ramsvik ledet oppdrettsselskapet Salfjord, som nylig mottok konsesjonen for å etablere landbasert oppdrett på Tjeldbergodden i Aure kommune. Ramsvik har prioritert å bringe inn komplementær kompetanse for å bygge opp selskapet. Styret består nå av åtte medlemmer med spesialkompetanse innen akvakultur, økonomi, fiskehelse, industriell matproduksjon og planprosesser.

– Styrets medlemmer har viktig ekspertise og erfaring som vil være avgjørende for vår suksess. Vi er glade for å ha et så sterkt team som kan bidra til å drive selskapet fremover, forklarer Ramsvik.

Kjenner havbruksnæringen
Styreleder Finn Backer har lang erfaring fra teknologi- og oppdrettsbransjen, og har tidligere vært leder for næringsforeningen i regionen. Backer eier om lag 20 prosent av aksjene i Salfjord.

– Landbasert oppdrett har et enormt potensial, og det er utrolig spennende å være en del av dette prosjektet. Salfjord vil ha betydelige ringvirkninger for regionen og tilstøtende næringsliv, sier Backer.

Ramsvik er begeistret for å ha Backer med på laget, og trekker frem erfaringen og kompetansen fra brønnbåtnæringen og skipsmegling, samt hans mangeårige erfaring med selskapsutvikling i inn- og utland.

I tillegg til Backer bringer også styremedlem Kirsti Hjelde viktig kompetanse til Salfjord. Som utdannet veterinær og ansatt i Nofima, har Hjelde omfattende erfaring med industriell matproduksjon, havbruk og fiskevelferd.

– Biologien spiller en viktig rolle i når vi skal flytte oppdrett på land, Kirsti er virkelig en nøkkelperson for oss, forklarer Ramsvik.

Styremedlem Olav Håkon Ulfsnes bidrar også med verdifull ekspertise fra industriell matproduksjon, og er blant annet tidligere styremedlem i Nortura.

Rigget for vekst
Kompetansen innen plan- og areal har vært særlig viktig i arbeidet som ledet frem til konsesjonen. Kåre Kårtvedt, eier av Areal og Plan AS, har vært med i Salfjord fra start og har bidratt med kompetanse innen arealplanlegging, reguleringsarbeider samt bidratt aktivt i byggesøknaden for uttak av tomt og bygging vei og kai.

– Det er viktig å være tett på disse prosessene for å sikre at grunnlaget for utbyggingen er tilstrekkelig utredet og at nødvendige godkjenninger er på plass. Her har kompetansen til Kåre vært uvurderlig, forteller Ramsvik.

Nå som konsesjonen er på plass, står Salfjord overfor en avgjørende utviklingsfase. Selskapet skal nå kapitaliseres for første byggetrinn, som er planlagt ferdigstilt i 2026. Her vil styret spille en sentral rolle.

– Vi vil sikre en bærekraftig økonomisk drift for selskapet i fremtiden og ivareta interessene til nåværende eiere. Et erfarent og kunnskapsrikt styre er en stor fordel i denne prosessen, understreker Ramsvik.

Styremedlem Svein Grude, med erfaring innen teknologi og finans fra blant annet AKVA group og Lyse, er en av flere nøkkelpersoner i denne fasen.

– Svein bidrar også med viktig kompetanse innen investeringsanalyse og selskapsutvikling. Han er også godt kjent med hva som er viktig for vekstselskaper å vektlegge i en slik intensiv fase, forteller Ramsvik.

Inngått partnerskap
Salfjord har også etablert strategiske partnerskap med leverandører og kompetansemiljøer som dekker selskapets behov. En av de viktigste er Artec Aqua.

– Artec Aqua er en svært viktig samarbeidspartner for oss. Som teknologileder og erfaren totalentreprenør vil de bidra med verdifullkompetanse og gjennomføringsevne, forteller Ramsvik.

Selskapet samarbeider også med Norconsult som gjennomfører reguleringsarbeid, konsekvensanalyser og samfunnsøkonomiske analyser. De har blant annet kartlagt mulige ringvirkninger av prosjektet, herunder sirkulære forretningsmuligheter der avfall og biprodukter fra Salfjord kan inngå i ny verdiskaping.

Selskapet har også arbeidet tett med det Nordmørske innovasjonsselskapet Vindel AS, og har nå sikret seg ekspertbistand fra Doxacom innen forretningsutvikling, kommunikasjon og bærekraftsledelse, som vil være avgjørende i kapitalinnhentingsprosessen.

Ramsvik avslutter med å uttrykke entusiasme for fremtiden til Salfjord og arbeidet fremover.

– Vi vil fremover bygge opp egen organisasjon for å håndtere både prosjektfasen og de viktigste funksjonene til driftsforberedelsene.. Salfjord er godt posisjonert og klare til å møte utfordringene og mulighetene som venter oss i utviklingsfasen, avslutter han.