Gathered Experts for Oceanfront Farming

Salfjord is gearing up to develop an impressive aquaculture facility on land in Aure municipality on the Norwegian West coast. A strong interdisciplinary team of directors recruited by the company before securing its operating licence will now lead the way in a key drive to raise capital.

Samlet eksperter for å drive oppdrett på land

Med konsesjon i boks rigger Salfjord seg for å bygge et imponerende landbasert oppdrettsanlegg i Aure kommune på Nordmøre. Før driftstillatelsen ble en etablerte selskapet et sterkt tverrfaglig team som nå skal lede an i en avgjørende kapitalinnhenting.

Applying powerful UV radiation to optimise biosecurity

Salfjord has secured a licence to establish one of Norway’s largest land-based fish farms at Tjeldbergodden in Aure municipality on the west coast. With plans calling for fish to enter the first tanks in 2026, the company has already set ambitious goals for biosecurity at the facility.

Tar i bruk kraftig UV-stråling for å optimalisere biosikkerhet

På Tjeldbergodden i Aure kommune på Nord-Vestlandet har Salfjord fått konsesjon til å etablere et av Norges største landbaserte oppdrettsanlegg. Etter planen vil selskapet kunne fylle de første karene med fisk i 2026, og Salfjord har allerede nå lagt ambisjonene høyt for biosikkerhet i anlegget.